Community of practice

Wil je een suggestie of projectvoorstel doen om aspecten van je educatieve werking te doorgronden? Zit je met een vraag in verband met het ontwikkelen van een educatief project? Laat het ons weten!

In 2016 zijn drie “communities of practice” actief.

GouwGoed

Het opleidingstraject “word creatief erfgoedbemiddelaar” is afgelopen en heeft als resultaat GouwGoed gekregen. Onder impuls van Erfgoed Haspengouw ontwikkelde een team van Creatieve ErfgoedBemiddelaars (CEB) samen eigenzinnige erfgoedpraktijken die verdergaan dan kennisoverdracht. Creativiteit krijgt een bijzondere plaats. Door te onderzoeken, te ervaren en te doen, ontdekken de kinderen de verhalen achter de meegebrachte objecten. Ze kijken, voelen en spreken samen en verruimen elkaars woordenschat. Ze dagen elkaar uit om meer te zien en meer te weten te komen:  Zie jij wat ik zie? Weet jij (al) wat ik weet? > Goed gezien! Goed doorgedacht!

De Creatieve ErfgoedBemiddelaars pakken uit met: GouwGoed

  • AppelGoed
  • BoerenGoed
  • BroekzakGoed
  • MeetGoed
  • FietsGoed
  • StilteGoed

Erfgoed komt voort uit het verleden maar is even belangrijk voor vandaag en morgen. De intensieve dialoog en de samenwerking tussen de kinderen en de bemiddelaars versterkt de relatie tussen vroeger en nu. De ideeën, de inzichten en de ervaringen van de kinderen komen samen met die van de bemiddelaars. Zo wordt erfgoed een gedeelde zaak van iedereen en niet enkel een verwijzing naar vroeger. Voor meer informatie: zie de website van Erfgoed Haspengouw.

Meerstemmig erfgoed

In het (geschiedenis)onderwijs groeit vandaag het bewustzijn dat vragen uit het verleden niet eenduidig beantwoord kunnen worden. De geschiedenis bekijken vanuit verschillende perspectieven is nodig om voldoende historisch besef te creëren. Wat kan erfgoed hiervErfGenoten_BANNERMAIL-40x210-kl-zwoor betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe “meerstemmig” is het erfgoed? Het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit en erfgoededucatie wil hierop een antwoord bieden. Gedurende twee volle schooljaren wordt gewerkt aan een theoretisch kader omtrent “multiperspectiviteit”, wordt in drie ontwerpteams samen met de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs gewerkt aan een concrete educatieve praktijk en worden de resultaten van dit experiment (de drie ontwerpteams) geëvalueerd en verspreid in Vlaanderen. Het project loopt nog tot juni 2018 en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, afdeling Kunsten en Erfgoed. Het wordt gedragen door vele partners uit zowel de erfgoed als de onderwijssector: Erfgenoten Limburg, Erfgoedcel Mijnerfgoed, Erfgoed Haspengouw, Gallo-Romeins Museum, Bokrijk, Mijnmuseum Beringen, de Mindere, Abdijsite Herkenrode, FARO, steunpunt cultureel erfgoed, Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed, de lerarenopleidingen secundair onderwijs: PXL, UAntwerpen; het secundair onderwijs: Don Bosco Genk, College Tongeren, Athenea Hasselt en Sint-Truiden.

Erfgoedradarradar

Het project wil de methodiek van de “Erfgoedradar” (ontwikkeld door Erfgoedcel Mijn-Erfgoed – werken met omgevingsboek) bekendmaken bij het lager onderwijs via de lerarenopleidingen. De kinderen van de lagere scholen worden gesensibiliseerd omtrent de geschiedenis en het erfgoed in hun gemeente door de Erfgoedradear. Het initiatief gaat uit van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw en UC Leuven Limburg – lerarenopleiding PKV (vml. Katholieke Hogeschool Limburg).