Meerstemmig erfgoed: de resultaten

0

“Hoe kunnen we erfgoed hanteren om multiperspectiviteit in de lerarenopleiding (secundair) onderwijs en in erfgoedorganisaties te faciliteren?” Wat kan erfgoed betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe “meerstemmig” is het erfgoed? Het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit en erfgoededucatie” wil hierop een antwoord bieden. Gedurende twee volle schooljaren is het project als experiment uitgerold. Er is een theoretisch kader omtrent “multiperspectiviteit” uitgeschreven. In drie ontwerpteams werd samen met de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs gewerkt aan een concrete educatieve praktijk. De resultaten worden tijdens een studiedag op vrijdag 25 mei in de PXL Hasselt gepresenteerd. Een publicatie met een evaluatie van de resultaten wordt ter beschikking gesteld. Het volledige programma van de studiedag vind je hier. Aanmelden kan via dezelfde site. 

Leave A Reply