“Buurten met erfgoed”. Starten in je eigen gemeente?

0

De afgelopen jaren is een aantal basisscholen in pilootgemeenten gestart met “Buurten met erfgoed”, een erfgoedproject op maat van leerlingen op zoek naar het verhaal achter hun eigen schoolbuurt. Als vervolg wordt nu een train-de-trainer vorming georganiseerd voor lokale trekkers die een “Buurten met erfgoed”-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019. De vorming biedt lokale trekkers de kans zich voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject, ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject, zich te trainen in het gebruik van activerende werkvormen, en ideeën te onderbouwen met visies zoals “Cultuur in de Spiegel”.  De training start op donderdag 28 september 2017, van 9.30 – 16.30 u. en voorziet drie terugkommomenten op 16 november 2017, 15 maart en 24 mei 2018 (van 14 – 16 u.) waarop concreet ingegaan wordt op de eigen ervaringen. Docent is Chris Ferket (Mooss vzw). Locatie: Brussel (FARO vzw).

 

Leave A Reply