Dieper dan Shakespeare, hoger dan de kathedraal

0

De handleiding Dieper dan Shakespeare, hoger dan de kathedraal. Erfgoededucatie in de schoolbuurt is einde dit jaar verschenen op initiatief van het Agentschap onroerend erfgoed. Deze gids spoort scholen en gemeentebesturen aan om werk te maken van het ontdekken van het onroerend, natuurlijk, roerend en immaterieel erfgoed in de eigen schoolbuurt. Leerkrachten van de basisscholen gaven eerder aan dat ze het erfgoed in de schoolomgeving onvoldoende kennen en het amper in hun lessen gebruiken. Daarom startte het agentschap Onroerend Erfgoed vanaf het schooljaar 2011-2012 het project Buurten met erfgoed in een twaalftal proefscholen en vier pilootgemeenten. In elke school werkten de leerkrachten, de directie en geëngageerde ouders van een aantal scholen samen met lokale en regionale erfgoeddeskundigen. Het doel was een erfgoedproject op maat van de leerlingen in de eigen schoolbuurt. De lokale en regionale erfgoeddeskundigen waren onder meer lokale sleutelfiguren, gemeentelijke erfgoeddiensten, heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, de erfgoedcellen, Natuurpunt, de Regionale Landschappen, .. Partners in het project waren onder meer FARO, CANON, Heemkunde Vlaanderen, Herita, Mooss vzw en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van het departement Leefmilieu. Het traject “Buurten met erfgoed” is momenteel afgerond. De brochure blikt terug en neemt tegelijk een aantal resultaten van de pilootprojecten mee. We onthouden een interessante passage op p. 43: “In het geschiedenisonderwijs ligt de klemtoon op het conceptualiseren en analyseren, bij erfgoededucatie gaat het eerder om waarnemen (zien, ruiken, voelen en aanraken…) en verbeelden. (…) Erfgoededucatie verbindt het kleine verhaal van dichtbij met de grote, algemene geschiedenis. Ondanks de verschillen hebben de geschiedenis- en erfgoedinvalshoek dezelfde grond. Ze vertrekken vanuit hetzelfde respect voor feiten en opvattingen, zodat de collectieve herinnering geen valse of vertekende voorstelling van zaken wordt. Auteur van de handleiding is Jan Van den Bossche.

De handleiding kan je downloaden op de website van het Agentschap Onroerend erfgoed.

Leave A Reply