Leerlingen op zoek naar de tijd van toen in Lanklaar

0

Brughuis LanklaarDe geschied- en heemkundige kring De Vreedsel in Lanklaar ontwikkelt een totaalproject rond de schilder René Simons (1906-1973) met onder meer het opsporen van kunstwerken in particuliere verzamelingen, een tentoonstelling (voorjaar 2016) en een uitgebreid educatief luik.  Het educatieve luik loopt intussen. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school gaan op zoek in de omgeving van Lanklaar, Stokkem en Eisden naar sporen uit het verleden aan de hand van de tekeningen en schilderijen van René Simons. Op deze manier vergelijken ze de leefwereld van de kunstenaar met hun eigen leefwereld vandaag. Ze nemen zelf foto’s van de omgeving, vergelijken deze met de kunstwerken en bespreken dit alles met de begeleider van de heemkundige kring en de leerkracht. Hun eigen foto’s bespreken ze achteraf met ouders en grootouders. Gegevens en foto’s van de leerlingen worden in een schetsboek gebundeld, dat in mei 2016 op de tentoonstelling van René Simons getoond wordt. De oefening met de klas in openlucht wordt voorafgegaan door een introductieles over erfgoed algemeen, en gevolgd door een creatieve oefening waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met diverse werkvormen. Ook deze werkjes krijgen een plek op de tentoonstelling voorjaar 2016. Dit is een totaalproject waarbij de leerlingen niet alleen een beeld krijgen van de (historische) omgeving in de vorige eeuw maar ook zelf artistiek aan de slag gaan. Ouders en grootouders worden actief betrokken. Een uitmuntend voorbeeld van een kruisbestuiving tussen erfgoed, intergenerationeel leren en onderwijs!

Leave A Reply