Buurten met erfgoed

1

Een project dat stapsgewijze de scholen met het erfgoed uit de omgeving effectief heeft verbonden: “Buurten met erfgoed” neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Basisscholen gebruiken het erfgoed uit de eigen schoolomgeving nog te weinig als onderwijsmiddel. Het verhaal van de schoolbuurt wordt nogal eens onderschat of is onbekend, lesbronnen of handboeken zijn zelden of nooit aan de eigen omgeving aangepast en de meeste leerkrachten wonen zelf niet langer in de omgeving van de school.

In de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 liepen proefprojecten in enkele basisscholen in Vlaanderen. De deelnemende scholen en enkele lokale erfgoedinstellingen werkten samen een erfgoedproject over, met en in de schoolbuurt uit. Samen schreven ze het scenario van het project dat de school later in het schooljaar met de kinderen uitvoerde. De school met leerkrachten en eventueel (groot)ouders die zich wilden engageren, ging aan de slag met “erfgoeddeskundigen” uit de omgeving: sleutelfiguren, de gemeentelijke cultuur- en/of erfgoeddienst, de heemkundige kring, plaatselijke verenigingen en musea, de regionale erfgoedcel of het Regionaal Landschap.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 werd het project gefocust op de basisscholen van drie gemeenten, Geraardsbergen, Nevele en Sint-Pieters-Leeuw. De regionale erfgoedpartners en Mooss vzw uit Leuven werden ingeschakeld. Een eerste pilootproject ‘Schatten in de schoolbuurt’ in Nevele (her)ontdekte de al dan niet verborgen erfgoedschatten in de omgeving van de lokale basisscholen. In Geraardsbergen werd gekozen voor de invalshoek “landschap” en “Erfgoed in de spiegel” in Sint-Pieters-Leeuw sloot aan bij het onderzoeksproject ‘Cultuur in de spiegel’ van CANON cultuurcel.

Het project ‘Buurten met erfgoed’ is een mooi voorbeeld van stapsgewijze opbouw. Het wordt gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Partners zijn FARO -Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, CANON cultuurcel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en Heemkunde Vlaanderen. De erfgoedcellen Meetjesland en Pajottenland-Zennevallei hebben de verbinding tussen de partners mee mogelijk gemaakt.

Foto: leerlingen van De Stadspoort Gent ontdekken de buurt.

De trailer door de erfgoedcel Meetjesland (project in Nevele) vind je hieronder:

 

Discussion1 reactie

  1. Buurten met erfgoed geeft de schoolbuurt de plaats die ze verdient. Het project zet de school in de buurt en brengt de buurt in de school. Leerlingen hebben best wel iets te zeggen over de omgeving waar ze in leven. Over wat zij belangrijk, onbelangrijk, waardevol of onaangenaam vinden, over wat ze willen behouden of liever zien veranderen.

Leave A Reply