Het museum, een open huis? Inspiratiedag participatie

0

Warm aanbevolen!

Op 18 mei 2015 vindt in Brussel een inspiratiedag rond participatie plaats: de grenzen, valkuilen, maar zeker ook de mogelijkheden van participatie worden die dag afgestast. Een keynote is van Marjelle Van Hoorn (Reinwardt Academie). Daarop volgt een discussie met een aantal musea die participatieve trajecten opzetten: onder meer het museumtraject voor Mechelen en deelnemers aan het inspiratietraject “tapis plein verknoopt”. Aan dit traject nemen van de vier musea twee Limburgse musea deel: het Museum de Mindere en het Jenevermuseum Hasselt, naast het kasteel van Gaasbeek en het Museum van Deinze en de Leiestreek. Daaropvolgend worden de deelnemers telkens gestimuleerd om zelf hun mening te formuleren en praktijkervaring uit te wisselen. Participatie en immaterieel erfgoed vormen een rode draad van inspiratie doorheen de hele dag.

Aanmelden bij FARO. Steunpunt cultureel erfgoed

Meer info bij tapis plein.

Praktisch

Maandag 18 mei 2015, 10.00 – 16.15 uur, LAMOT, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen.

Organisatie: tapis plein vzw i.s.m. icom-vlaanderen, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en het Museumtraject, een E-landproject van Erfgoedcel Mechelen i.s.m. de Stedelijke Musea Mechelen.

Prijs: 25 euro (inclusief broodjeslunch).

 

Leave A Reply