Een pop-up museum door jongeren

0

In 2013 zetten het Diamantmuseum van Provincie Antwerpen samen met AmuseeVous vzw een participatief pop-up Diamantmuseum voor én door jongeren op. Het project met de naam Diamond Friends Forever (DFF) is gebaseerd op het gedachtengoed van Nina Simon. Simon is auteur van “The participatory Museum” , heeft zelf heel wat participatieve museumprojecten op haar actief en is initiatiefneemster van de blog ‘museum2.0’. Haar ideeën zijn intussen breed verspreid in Vlaanderen (zie ook faronet.be en de leesgroep Nina Simon).

Het project van het pop-up Diamantmuseum is door een handvol jongeren ontwikkeld. Zij bedachten het concept en ontwierpen participatieve elementen in de tentoonstelling. In januari heeft AmuseeVous de brochure “Take part. tips and tricks voor (meer) participatie in het museum” met daarin een beschrijving van het proces, een kritische (zelf)evaluatie, en tips om zelf aan de slag te gaan met participatieve projecten.  Een bijzonder interessant verhaal.

De publicatie start met het begrip participatie concreet te duiden. Participatie is meer dan interactie. Binnen de museale context komt de term interactie vaak voorbij. Deze term staat synoniem voor een wisselwerking tussen museumbezoekers en de tentoonstelling. Bij participatie krijgt de museumbezoeker namelijk de kans om zijn verhaal, mening en gevoel te delen met het museum, en met andere museumbezoekers. Sterker nog, als museum ga je iets doen met die relevante  informatie.

Download de publicatie

Leave A Reply