Kwaliteit in cultuureducatie. Toolkit voor reflectie

0

In november 2014 presenteerde de Vlaamse administratie een toolkit met praktische tips om cultuuredu­catie organisaties  te helpen het eigen profiel te verscherpen en de missie en aanpak van de organisatie te focussen. De uitgave biedt reflectieoefeningen om de kwaliteit van de cultuureducatieve werking te meten. De toolkit is modulair opgebouwd rond verschillende parameters of kwaliteitsaspec­ten. Je hoeft niet alles te doorlopen, maar je kan één aspect van je cultuureducatieve werking onder de loep nemen.

Meer informatie

Leave A Reply