Lokaal erfgoed in de klas

0

In  2014 registreerden leerlingen van het vijfde jaar van de Stedelijke Humaniora Dilsen lokale erfgoedobjecten en hun verhaal voor een klassikale opdracht rond de eerste Wereldoorlog. De opdracht was het resultaat van een erfgoedproject door de Dienst Cultuur en de Bibliotheek Dilsen-Stokkem in samenwerking met de heemkundige kringen en Fotoclub “88” Dilsen. Een sterk voorbeeld van een lokaal erfgoedproject in de klas! De heem- en geschiedkundige kringen van Dilsen-Stokkem zorgden voor een keuze aan objecten. Op een toonmoment zorgden ze voor de nodige uitleg. In enkele gevallen werden private voorwerpen bij het toonmoment betrokken. De eigenaars van deze voorwerpen konden de familiale context verduidelijken. Fotoclub “88” Dilsen fotografeerde de erfgoedobjecten. De leerlingen verzamelden zoveel mogelijk feitelijke en context gerelateerde informatie over het gekozen voorwerp. Die gegevens verwerkten ze in het Erfgoedregister (een registratie- en beheermodule voor erfgoedcollecties in Limburg en Vlaams-Brabant – zie www.erfgoedplus.be) . De resultaten zijn vrijgegeven op Erfgoedplus.be (zie de collectie ‘Het leven in 1914 in Dilsen-Stokkem). Op Erfgoedplus.be kan je dan ook de werkstukjes van de verschillende groepen onderling vergelijken.

Leave A Reply