Eye Key voor toegankelijke rondleidingen

0

Volgend op de brochure ‘OngeZIENe Rijkdom’ met tips en aanbevelingen over toegankelijkheid voor de culturele erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren en culturele initiatieven, verscheen zopas een nieuwe “Eye Key” over  toegankelijke rondleidingen. Deze Eye Key geeft praktische richtlijnen en biedt een overzicht van gegevens van organisaties of instanties voor specifieke dienstverlening (bijvoorbeeld omzetting naar braille). Op basis van een vijftiental vragen en antwoorden ontdekt u hoe u met een minimum aan inspanningen en zonder een al te hoge meerkost minstens een basistoegankelijkheid van de rondleiding kan bereiken. Aan de hand van de checklist achteraan deze brochure kan u aftoetsen in welke mate uw rondleiding toegankelijk is. Er wordt telkens aangegeven of u een basistoegankelijkheid of een uitmuntende toegankelijkheid behaalt. Het gaat dus niet enkel over fysieke obstakels maar ook over communicatie uw tentoonstelling of rondleiding. “EyeKey. Toegankelijke rondleidingen voor blinde en slechtziende bezoekers”, 2014, is een uitgave van Zicht op Cultuur.

Download de brochure

Leave A Reply