Erfgenoten Limburg is een feit

0

Het netwerk Erfgenoten Limburg is een feit. De afgelopen tijd heeft Levuur cvba de opstart en uitbouw van “erfgenoten Limburg” begeleid. Cruciaal voor het PCCE was dat het netwerk bottom-up en in een co-creatief proces met de sector zelf ontwikkeld zou worden. De nood aan een platform voor uitwisseling van informatie en ervaring rond erfgoededucatie is gebleken. Het voorliggend eindrapport van Levuur beschrijft het traject, formuleert een visie en tekent de krijtlijnen van een programma voor de toekomst van “erfgenoten Limburg”  uit. Tijdens het voorbereidend traject is de visie is als volgt door de groep geformuleerd. “Erfgenoten” werkt op een laagdrempelige en actieve manier aan het creëren en delen van kennis en expertise rond erfgoededucatie in Limburg en versterkt de capaciteiten van de erfgoededucatoren. Erfgenoten is een platform, een “werkplek” waar mensen elkaar ontmoeten en verbinden met de bedoeling (bij) te leren. Dit netwerk scherpt zo de relatie tussen het erfgoed en het publiek aan.” Een aantal instrumenten zoals werkbezoeken, een “erfgenotenkafee”, bijeenkomsten waarin diverse werkvormen toegepast worden, communities of practice, … worden ingezet. We hopen dat dit rapport het netwerk een voldoende basis kan bieden om in de toekomst zinvolle samenwerkingen  uit te bouwen. Het delen van kennis en het bundelen van krachten betekent nu eenmaal een groter draagvlak en zet sterkere resultaten neer.

Leave A Reply